Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

I Eventyrhuset har vi fokus på de seks læreplanstemaer i både leg, aktiviteter og hverdagsrutiner, som for eksempel spisning, borddækning, af- og påklædning samt bleskift, håndvask, med videre.

Ja, kort sagt i alt hvad vi laver med børnene.

Overordnet arbejder vi ud fra vores "Sprogkalender", og i denne er der særligt fokus på sprog, men i høj grad også på, at vi kommer omkring de 6 læreplanstemaer.
Sprogkalenderen er en oversigt over vores temaer for et helt år ad gangen. Sprogkalenderen indeholder også inspiration til temaerne.

Året er delt op i 4 overordnede temaer af 13 ugers varighed.

I 2020 er temaerne:

MIG        -       FAMILIE      -      ARBEJDE      -      FRITID

Vi starter i det helt nære og personlige med temaet - MIG. Og hen over året breder vi det ud og ender med - FRITID.

Når vi arbejder ud fra Sprogkalenderen, er det med en legende tilgang og med udgangspunkt i børnegruppen og det enkelte barns kompetencer.

Vi arbejder med børnenes personlig udvikling, fællesskabet og deres sociale kompetencer.

Vi kommer ud i naturen, og vi laver aktiviteter, der stimulerer børnenes sanser. Vi har fokus på sprog og kommunikation, og vi beskæftiger os med kultur og samfundet. 

Vi bruger blandt andet de seks læreplanstemaer til at sikre, at vi støtter børnenes udvikling på alle områder - og på den måde kommer omkring ’det hele menneske’. 

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg