Om os

Velkommen til Daginstitutionen Eventyrhuset.

Eventyrhuset er beliggende i Runeparken tæt ved Taastrup Hovedgade og Borgerskolen.

Institutionen er en integreret institution, og vi modtager børn i alderen 0-6 år. Vi er en del af Klynge B, og arbejder tæt sammen med Kogletræet og Stjernehuset.

Er I så heldige at have fået tilbudt plads hos os, vil I opleve en nyrenoveret og hyggelig institution med gode rum, indrettet efter den aktuelle børnegruppes behov.

Omkring vores institution har vi en dejlig udfordrende legeplads.

Eventyrhuset flyttede til Sankt Bendts Allé i maj 2019, og vi nyder de nye omgivelser. Vi er i en ombygningsproces, og vi forventer at vores endelig hus står færdigt sommeren 2020.

I Daginstitutionen Eventyrhuset har vi visioner om kontinuerlig udvikling og grundlag for en høj pædagogisk faglighed. Vi har en tæt dialog og et samarbejde med den enkelte familie, om det enkelte barn.

Kerneopgaven i Eventyrhuset er, at vi skal give børnene de forudsætninger, der gør dem til aktive, medskabende og kritiske samfundsborgere, der er i stand til at mestre livet.

Mere om Eventyrhuset

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg